HALF CAP HELMET ** SETAGAYA A.F. BASE / Orange Ver. **