ALL PAINT **FUSION / SILVER METALLIC・MIKAI KIKALA**